:

تحقیقات

collage.png موسسۀ "گیردمیت" قادر به بدست آوردن سطح بالای بهره وری علمی-فنی در عرصۀ توسعۀ فنآوری بالا در بخش تکنولوژی فلزات نادر و گرانبها, عناصر ارضی نادر و همچنین ترکیبات آنها شده است.

مطالعات گسترده و دقیق در عرصۀ ترکیب شیمیایی سنگ های معدنی نادر فلزات آهنی و غیر آهنی, مواد خام غیر فلزی از جانب موسسۀ ما انجام شده است. قابل یادآوری است که تشخیص و تثبیت خواص سنگهای معدنی برمبنای فن آوری کان شناسی و همچنین انتخاب کارآمد ترین و موثر ترین روش غنی سازی و پردازش متالورژیکی نیز از جملۀ فعالیت های ما می باشد.

ایجاد روش های ترکیبی موثر برای پردازش ضایعات صنعتی نیز از جملۀ فعالیت های موسسۀ "گیردمیت" می باشد.

وسط دانشمندان موسسۀ ما روش تصفیۀ عمیق و همچنین رشد هالیدهای تک بلوری نقرۀ و تالیمی که جهت ایجاد انواع و اقسام دستگاه های نوری قابل استفاده هستند توسعه یافته است. باید یاد آور شد که از جانب دانشمندان موسسۀ ما تحقیقات در بخش توسعۀ فن آوری سنتز و همچنین تصفیۀ ترکیبات غیر ارگانیکی که منجر به بدست آمدن مواد خلوص بالا میگردد نیز انجام شده است.

کارشناسان موسسۀ "گیردمیت" جهت بدست آوردن مواد برای تولید انواع انرژی های جایگزین و سنتی مشغول طراحی و توسعۀ فناوری می باشند. فن آوری بدست آوردن تک کریستال های آرسیند گالیم, که از جملۀ مواد اساسی و پایه جهت تولید دستگاه های گسسته و طرح های انتگرال مدار های مایکروویو می باشند نیز توسط کارشناسان ما توسعه یافته است.

دستورالعمل های مواد تابناکی (مواد درخشان) تدوین شده توسط موسسۀ "گیردمیت" که بر اساس ترکیبات فلزات خاکی کمیاب می باشند بشکل چند منظوره قابل استفاده میباشند که آنها را می توان در عرصه های پزشکی, کشاورزی و همچنین علوم قانونی به کار برد.

دانشمندان موسسۀ ما در حال حاضر مشغول تحقیق خواص فیزیکی, ساختار و ترکیبات مواد نیمه هادی, آلیاژها و همچنین ترکیبات برمبنای فلزات نادر می باشند, آنها در صدد توسعه و بدست آوردن مواد جدید برای صنایع شیمیایی, الکتروشیمی و الکترونیکی هستند.

در موسسۀ "گیردمیت" راه حل ها در رابطه به مسایل اساسی صورت می گیرد و مطالعات در خصوص تمام مراحل شکل گیری و تعامل مواد اجرا می گردد. ما دارندۀ طیف گستردۀ روش های مدرن پژوهش در رابطه به خواص ساختاری و خواص مختلف تک کریستال ها, ویفر و ساختار اپیتکسی مواد نیمه هادی و مواد عایق می باشیم.