:

محصولات و خدمات

gallium.jpg
علامات گالیم 7N (99,99999) به دست آمده از ضایعات صنایع نیمه هادی که دارای ریخته گری دوزبندی شده با دقت 0.1 گرم می باشد. ( وزن ریخته گری از 0.1 تا 2 کیلوگرم)
موسسۀ "گیردمیت" همانطور که در عرصۀ توسعۀ فن آوری فعالیت می نماید, همچنین بشکل مستقیم تولید کنندۀ آزمایشگاه طیف وسیعی از مواد برای موارد ذیل می باشد: :
 

 • برای ردیابهای با کارآمد بالا که جهت آشکار سازی اشعه یونیزان قابل استفاده هستند؛
 • برای مبدلهای حرارتی (برای ژنراتورها و یخچالها)؛
 • برای سنسور های نیمه هادی که دارای عملکرد وسیع قابل استفاده هستند؛
 • برای مصور سازی انواع مختلف اشعه و آشکار ساز های تشعشع؛
 • و سایر موارد دیگر.


کارشناسان "گیردمیت" موارد ذیل را تولید می نمایند:
 

 • تولید مواد جهت وارد آورد فیلم با استفاده از روش تبخیر و اسپری؛
 • تولید پوشش های مقاوم بر اساس کاربید سیلیسیم, نیترید تیتانیم و کربن پیرولیتی دارای خلوص بالا؛
 • تولید لایه های CdZnTe؛
 • تولید لایه های اپیتکسی CdHgTe؛
 • تولید ساختارهای اپیتکسی حلال های جامد جیوه-کادمیوم-تلوریم برای دیود حساس نسبت به نور-مادون قرمز ماتریس؛
 • تولید دستگاه های دیود حساس نسبت به نور بر اساس HgCdTe؛
 • تولید ردیابها جهت آشکار سازی اشعۀ یونیزان CdTe و CdZnTe؛
 • تولید مواد شیمیایی chalcogenides Bi و Sb و به اساس آنها ماژول های خنک کننده؛
 • و سایر موارد دیگر.