:
 

در بارۀ موسسه

si_bio.jpg

شرکت سهامی باز "گیردمیت" مرکز علمی دولتی فدراسیون روسیه است که یکی از پیشتاز ترین موسسات در عرصۀ سازماندهی طرح های علمی- پژوهشی بخش علم مواد می باشد, که متخصص در عرصۀ توسعه مواد جدید بر اساس فلزات نادر, ترکیبات و آلیاژهای آنها, خلوص بالا, مواد نیمه هادی, نانو مواد و نانوتکنولوژی فعالیت می نماید.

 

جهات عرصۀ فعالیت موسسۀ "گیردمیت":

  • مهندسی و علم مواد نانو سیستم ها و نانو مواد.
  • تکنولوژی جهت ایجاد مواد بر اساس فلزات نادر, آلیاژها و مواد افزودنی آلیاژ ساز برای شاخه های مهم بخش صنایع.
  • تکنولوژی جهت ایجاد مواد نمیه هادی برای صنایع هسته ای, هوانوردی و فضا, دفاع و الکترونیک.
  • طراحی صنایع فن آوری پیشرفتۀ شیمیایی و متالورژیکی بر مبنای تکنولوژی مدرن صرفه جویی منابع که جهت تولید
  • محصولات برای شاخه های ابتدائی اقتصاد و منجمله محصولات که بشکل دوگانه قابل استفاده هستند. • مرکز متذکره از جملۀ برجسته ترین مراکز در عرصۀ کنترل تشخیصی کیفیت و تامینات مترولوژیکی و همچنین ارائه

plazma(1).jpgکننده گواهینامه در عرصۀ مواد نادر و گرانبها و همچنین مواد نیمه هادی می باشد. موسسۀ "گیردمیت" انجام دهندۀ سیکل کامل فعالیت های متعدد از قبیل تحقیقات علمی, تجهیزات مهندسی, طراحی موسسات, راه اندازی کارخانه ها و همچنین نظارت پروسۀ ساخت و ساز و بهره برداری آنها می باشد. در حال حاضر بر مبنای پروژه های توسعه یافته شدۀ موسسۀ "گیردمیت" کارخانه ها و موسسات ایجاد گردیده است که محصولات ایشان در عرصۀ انکشاف الکترونیک کشور, انرژی هسته ای, ساخت دستگاه ها, هوانوردی, فناوری موشک های فضائی, وسایل مدرن ارتباطات, ناوبری, مایکروویو, مادون قرمز و تجهیزات ابررسانا مورد استفاده قرار دارند.

موسسۀ "گیردمیت" یکی از اشتراک کننده گان برجسته در تنظیم و اجرای پروژه های مهم ابتکاری که در سطح دولتی قرار دارند و مطابق به اولویت های ترقی و رشد علمی, فن آوری و مهندسی فدراسیون روسیه است می باشد قرار دارد می باشد, البته قابل ذکر است که پروژه های متذکره در عرصۀ ایجاد فن آوری و مواد جدید ایفای فعالیت می نمایند و برای فدراسیون روسیه دارای اهمیت ملی می باشند.

موسسۀ "گیردمیت" نشان دهندۀ ترکیب ارگانیک علوم پایه و علوم کاربردی می باشد که ترکیب متذکره تامین کنندۀ ایجاد و انکشاف جهات پیشرفتۀ علمی و همچنین متضمن پیاده سازی و اجرای طرح های تحقیقاتی و راهکار های طراحی است. دورنمای فعالیت های نوآورانۀ موسسۀ "گیردمیت" ارتباط تنگاتنگ با پیشرفت تحقیقات و توسعه در زمینۀ ایجاد نانومواد, مواد ساختاری و کاربردی برای تکنولوژی نسل جدید و تکنولوژی جهت تامین تقویت امنیت در روسیه و همچنین بالا بردن سطح رقابت پذیری فدراسیون روسیه در بازار های اقتصادی فناوری عالی دارد.